A WWF Magyarország egyik fontos célja segíteni a közép- és kelet-európai térség településeit az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban és a klímabarát működés megvalósításában. A CEESEU (Közép- és Kelet-Európai Fenntartható Energia Hálózat ) projektben két vidéki város példáján keresztül mutatjuk be a teljes folyamatot a klímastratégia elkészítésétől a megvalósításhoz szükséges források megszerzésén át az elért eredmények értékeléséig.

A WWF Magyarország egyik fontos célja segíteni a közép- és kelet-európai térség településeit az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban és a klímabarát működés megvalósításában. A CEESEU projektben két vidéki város példáján keresztül mutatjuk be a teljes folyamatot a klímastratégia elkészítésétől a megvalósításhoz szükséges források megszerzésén át az elért eredmények értékeléséig.

A közép-kelet-európai régió történelmileg és földrajzilag is elkülönül a kontinens nyugati felétől, ami a klímaváltozás elleni fellépés sajátosságaiban is megmutatkozik. A “PANEL2050”  projekt részeként tizenkét külföldi partnerszervezettel együtt hoztuk létre a Közép- és Kelet-Európai Fenntartható Energia Hálózatot (Central Eastern European Sustainable Energy Network, rövidítve CEESEN). A 2016-ban megalakult kezdeményezés az országhatárokon átnyúló tapasztalatcserét, a hazai szereplők kapcsolatépítését és a jó gyakorlatok megosztását szolgálja.

Ennek a megkezdett együttműködésnek a folytatását teszi lehetővé a CEESEU projekt, amely 2022 év végéig tart és az Európai Unió Horizon 2020-as programja finanszíroz.

A projekt három éve alatt a WWF Magyarország két vidéki város, Hatvan és Sátoraljaújhely fenntartható energia- és klímatervét (SECAP-ját) készíti el a külföldi partnerszervezetek támogatásával. Ennek folyamán segítséget nyújtunk a településeknek a lakosság és minden egyéb érintett hatékony bevonásában és a közösségi tervezésben. A helyi döntéshozók és civilek számára képzéseket és konferenciákat szervezünk, ahol jó ötleteket nyerhetnek, tájékozódhatnak a lehetőségekről és hasznos kapcsolatokat építhetnek ki egymással és a kormányzati, vállalati szektor szereplőivel. Ezután közösen azonosítjuk a lehetséges pénzügyi forrásokat, pályázati lehetőségeket az elkészült klímastratégiák megvalósításának érdekében. A projekt záró fázisában pedig sor kerül majd a monitoringra, azaz az elért eredmények értékelésére és ellenőrzésére is.

A CEESEU projekt legfontosabb eredménye a mintatelepüléseink segítségével nyert értékes tapasztalatok, amelyeket más települések számára is könnyen hozzáférhetővé teszünk. A tapasztalatokra építve és a regionális adottságok figyelembevételével a kormányzati szereplőknek is javaslatokat fogalmazunk meg a fejlesztési lehetőségekre vonatkozóan.