2023-2026

A LECA projekt (Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores – A Kárpáti-régióban élő nagyragadozók védelme és a velük való együttélés támogatása) célja határokon átnyúló együttműködés kialakítása a nagyragadozók populációinak monitorozására és védelmére a Kárpáti-régióban.

A következő három évben a brünni Mendel Egyetem vezetésével hét országból tizenegy partner – köztük a WWF Magyarország és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság –, valamint tizenöt társult partner, köztük az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság dolgozik együtt a Kárpáti-régióban a konfliktusok megelőzéséhez és a nagyragadozók védelméhez szükséges, bizonyítékokon alapuló és összehangolt gyakorlatok megvalósításán.

A LECA projekt három fő pillérre épül – a nagyragadozók állományainak monitorozására, a konfliktusok és az orvvadászat megelőzésére. A nemzetközi konzorcium a helyi érdekelt felek, például vadászok, állattartók, önkormányzatok és állami intézmények bevonásával hatékony monitoring és konfliktuskezelési módszert dolgoz ki részvételi együttműködésre építve helyi, regionális és határokon átnyúló módokon.

A projekt az INTERREG Central Europe Program támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt honlapja itt található meg: https://www.interreg-central.eu/projects/leca/

Projektkód: CE0100170