Projekt időtartama: 2023-2025

A 2023 novemberében elindult RENewLand projekt az EU-s megújuló energia irányelv elvárásait követve, a megújuló energiaforrások (nap- és a szélenergia) hasznosításának felgyorsítására alkalmas területek kijelölésére fókuszál. 

A projekt jelentősége és célja:

Korunk két legfontosabb kihívása az üvegházhatásúgáz-kibocsátás drasztikus csökkentése és a biológiai  sokféleség csökkenésének visszafordítása. Emiatt a megújuló energiaforrások hasznosításának felgyorsítására alkalmas területek lehatárolásnak mikéntje minden korábbinál fontosabb. Ebben az összetett folyamatban, az energetikai és természetvédelmi szempontok mellett figyelembe kell venni a társadalmi aspektusokat és a helyi közösségek véleményét is. 

A WWF Magyarország a hazai biodiverzitás védelméről szóló kérdésekben több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, miközben fokozatosan szélesíti az éghajlatvédelmi programját is, amelyben központi szerepet kap a fenntartható energia átmenet támogatása. 

Az Európai Klímavédelmi Kezdeményezés (EUKI) által támogatott nemzetközi RENewLand projekt célja, hogy az érintett felek és döntéshozók széleskörű bevonásával, tudományágakat átívelő többdimenziós megközelítéssel, valamint a legkorszerűbb térinformatikai módszerek felhasználásával meghatározza azokat a területeket, ahol a nap- és szélenergia hasznosítása teljes mértékben összeegyeztethető a természeti és társadalmi fenntarthatósággal.

A projekt megvalósítása során széleskörű szakmai workshopokat szervezünk, amelyek eredeményeiből meghatározzuk a legfontosabb irányvonalakat és kereteket az új nap- és szélenergia projektek helyszíneinek kijelöléséhez. Az így kialakított szempontrendszert a gyakorlatban is alkalmazzuk és egy hazai mintaterületen elkészítjük azokat a legkorszerűbb térinformatikai elemzéssel készült térképeket, amelyek nem csak vizuális értelemben forradalmasítják a megújuló energiaforrásokban rejlő potenciálok ábrázolását, de megalapozhatják a magyar energiatervezés jövőjét. A projekt része a témával kapcsolatos aktív szemléletformálás és egy szakpolitikai javaslatcsomag elkészítése is. 

Projektpartnerek:

Koordináló szervezet: 

  • Energy Policy Group (EPG, Románia)

Projekt partnerek:

  • WWF Bulgária
  • WWF Románia
  • WWF Magyarország 
  • Energiatudományi Kutatóközpont (CER)

Megvalósítás ideje: 2023. november 1. – 2025. december  31.

Projektazonosító: 81301529

Teljes költségvetés: 903.700,06 Euró

A RENewLand projekt a németországi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztérium (BMWK) Európai Klímavédelmi Kezdeményezésének (EUKI) keretében és támogatásával valósul meg.

Fotó: Dr. Munkácsy Béla
Fotó: Dr. Munkácsy Béla