Projekt időtartama: 2023-2025

A BioJust projekt az energiaszegénység által érintett, szilárd tüzelőanyagtól (tűzifától, széntől) függő településeket támogatja Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a környezetbarátabb fűtési módokra történő átállásban és az épületek energiahatékonyságának javításában. Habár változást az érintett háztartások szintjén szeretnénk elérni, mivel a lehetőségeik elsősorban a nemzeti szakpolitikáktól, finanszírozási lehetőségektől és a helyi lehetőségektől függnek, a projektmunka szakpolitikai és helyi szinten is zajlik. Így a projekt közvetlenül segíti olyan új, EU-s szintű éghajlatvédelmi eszközök bevezetését, mint a Szociális Klímaterv, az Energiahatékonysági Irányelv által előírt települési fűtési és hűtési tervek, vagy a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek energiaszegénységgel kapcsolatos új elvárásai. 

A projekt végére reményeink szerint a nemzeti források elosztása klímavédelmi és szociális szempontból előremutató lesz, a helyi önkormányzatok pedig jobban tudják növelni a közösségeik sérülékeny, szilárd tüzelőanyagtól függő háztartásainak energiahatékonyságát.

Hogyan segítjük a nemzeti szakpolitikák fejlődését?

  • Szakpolitikai javaslatokat dolgozunk ki többek között a Szociális Klíma Alap, azaz a legnagyobb releváns jövőbeli pénzügyi forrás tervezését biztosító nemzeti Szociális Klímatervekhez, illetve más fontos pénzügyi forráshoz is.
  • A javaslatokat előbb a releváns szakemberekkel, majd azok véglegesítése után a döntéshozókkal is megvitatjuk.

Hogyan segítjük a helyi közösségeket?

  • Gyakorlatias útmutatót dolgozunk ki a helyi fűtési és hűtési akciótervek kigoldozásához, kiemelten foglalkozva a szilárd tüzelőanyagtól függő, energiaszegény közösségekre vonatkozóan.
  • Az útmutatóhoz feltérképezzük a helyi szinten releváns, külföldön és belföldön már bevált beavatkozásokat, létrehozva így egy lehetséges eszköztárat is. 
  • Az útmutató alapján mindhárom ország egy-egy mintatelepülésén kidolgozzuk a helyi akcióterveket a helyi lakosok bevonásával, és pénzügyi forrást, valamint szakmai segítséget nyújtunk egy demonstrációs beavatkozás megvalósításához. A helyi szintű tapasztalatok alapján frissítjük az útmutatót.
  • Feltérképezzük a további érintett településeket, képzéseket szervezünk számukra az útmutató használatához.

Ezek mellett célunk a projekt kommunikációjával a társadalom széles rétegének érzékenyítése az érintett helyi közösségek, az energiaszegénység és a hatékony tüzelés témaköre iránt.

A projekt koordinátora: WWF Magyarország

További partnerek: 

Habitat for Humanity Bulgária
Habitat for Humanity Magyarország
WWF Bulgária
WWF Románia

Időtartama: 2023. 11. 01. – 2025. 12. 31. (26 hónap)

A projekt támogatója: a Német Szövetségi Gazdasági és Klímaügyi Minisztérium (BMWK) Európai Klímavédelmi Kezdeményezése (EUKI – European Climate Initiative)

A projekt teljes pénzügyi kerete: 963,297.99 euró
A projekt azonosítója: EUKI 23_068